Samverkan

Svenska kyrkan i Huddinge bidrar gärna till olika verksamheter som får invånarna i Huddinge att må bra. Vi avsätter en pott per år som vi fördelar utifrån vilka som ansökt och var vi tror vi gör mest nytta.

Ett av de tyngst vägande argumenten är att hitta en samverkan där vi båda parter kan bidra till något givande för vårt närsamhälle. Vårt bidrag ska gå till en lokal verksamhet och den ska bidra till att stärka lokala organisationer och idrottföreningar, gärna med fokus på ungdommar. 

Ansökan för 2023 ska göras via denna länk senast 1 november 2022. Besked ges innan årsskiftet. 

 

ANSÖKAN OM SAMVERKAN