Foto: Unsplash

Öppen förskola i Mariakyrkan

Välkommen på Öppen förskola i Mariakyrkans barnlokaler på nedre plan. Måndagar och torsdagar 10.00-12.00. Sångstund 10.30. Start 30 augusti, avslut 25 november.

Måndagar 10.00-12.00 och torsdagar 10.00- 12.00, sångstund 10.30.  Vi träffas för att umgås, prata, leka och sjunga. Vi bjuder på kaffe och te. För barn 0-5 år i vuxens sällskap.

Vi som jobbar är Sara Johansson, Hanna Helgesson och Ulrika Ryttestål.

Startdatum 30 aug, slutdatum 25 november 2021.