Foto: Lukas Lennse

Ny kyrkoherde i Huddinge pastorat

Ida Hallström Åsman är ny kyrkoherde i Huddinge pastorat. Ida började sitt arbete som kyrkoherde i mitten av augusti. Söndag 27 september mottogs Ida i en gudstjänst i Huddinge kyrka. Här får du se den inspelade gudstjänsten och veta mer om Ida.

Ida Hallström Åsman är ny kyrkoherde i Huddinge pastorat. Ida började sitt arbete som kyrkoherde i mitten av augusti. Hon kommer till oss i Huddinge från Karlstads stift där hon var enhetschef för församlingsutveckling och även biskopens kaplan.  

Senast hon arbetade i Stockholm så var hon kyrkoherde i Ljusterö-Kulla församling och Österåkers pastorat. Ida Hallström Åsman är ursprungligen från Västerås och har arbetat i Svenska kyrkan i 10 år. Innan dess arbetade hon som socionom.  

Ida mottogs söndag 27 september i en gudstjänst i Huddinge kyrka. På grund av pandemin var det ett begränsat antal som kunde vara med. Men gudstjänsten spelades in så att alla kan ta del av den.  

 Här är en länk där ni kan se gudstjänsten då Ida mottogs:

 Klicka här för att se filmen