Några tonårstjejer sitter och sjunger och spelar gitarr.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Musikpedagog sökes till Huddinge församling

Nu breddar vi den musikaliska genren i Huddinge församling och söker en musikpedagog som ska ingå i vårt 0-18 år-team.

Huddinge församling är en av fyra församlingar i Huddinge pastorat. Här bor drygt 40 000 människor och vi strävar efter att ha ett nära samspel med närsamhället. Här finns 20 anställda och många ideella medarbetare. Vi vill vara en kyrka där människor känner sig välkomna och hittar in i en kristen gemenskap och får utveckla sin tro tillsammans med andra.

Här är det full fart på verksamhet och en ständig ström av människor i både församlingslokaler och i kyrkan. Vi har en stor ungdomsgrupp, ett växande konfirmandarbete och en välbesökt öppen förskola, ett rikt och väl utvecklat musikliv. Vi har många kyrkliga handlingar och kyrkans traditionella högtider är levande hos församlingsbor. I vår medeltida kyrka är det både högtidligt och varmt, här firar människor gärna sina högtider.

Arbetslaget är prestigelöst och tillåtande, här är högt i tak och det finns en delaktighet i att skapa det som är gott för alla.

Nu breddar vi den musikaliska genren i Huddinge församling och söker en musikpedagog som ska ingå i vårt 0-18 år team. Musiken ska få ta plats i våra grupper vid sidan av den kyrkomusikaliska musiken, där vi idag har tre kyrkomusiker för kör-, konsert- och gudstjänstliv. 

Din uppgift är att bjuda in de församlingsbor som inte vill eller kan delta i den traditionella kyrkomusiken. Vi behöver dig i konfirmandarbetet och ungdomsgruppen, på fredagsmys och i Barnens gudstjänst. Vi vill att du hjälper ungdomar att skapa en kompgrupp till vår veckomässa och att du hittar vägar att samla människor till sång. Du är väl förankrad i notläsning och ackordspel samt improvisation. Du ska leda en vuxenkör som heter ”Alla kan sjunga-kören”. Om du tycker om att berätta med hjälp av musiken är det välkommet.

En ledstjärna för oss är att vår verksamhet har ett diakonalt perspektiv. Vi vill verka för psykisk hälsa och ett hållbart liv både för den enskilda människan och för skapelsen. Vi vill också att människor ska känna sig välkomna att bidra ideellt i församlingen. 

Innehåll i tjänsten
Ungdomsgrupp och ungdomsmässa varje vecka
Konfirmander
Barnens gudstjänst en gång i månaden
Fredagsmys en gång i månaden
Alla kan sjunga-kör för vuxna
Övrig församlingsverksamhet

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev till hks@svenskakyrkan.se, senast 21 mars. Märk din ansökan ”Musikpedagog Huddinge” Vid frågor hör av dig till Birgitta Söderberg, församlingsherde, se nedan.