Sortering för avfall i Klockargården
Foto: Lottie Lindtrup

Vad vi gjort och vad vi gör nu

Det är viktigt att se att varje liten insats gör skillnad!

Här är exempel på genomförda delmål:

Återvinner stearinljus och metallkoppar.
Ekologiskt nattvardsvin och bröd.
Eldar krematoriet med RME-olja vilket har sänkt koldioxidutsläppen.
Vi ställer miljökrav vid nyinköp av möbler.
Vi sopsorterar i de flesta av våra lokaler och har byggt miljörum för sortering där vi även sorterar matavfall.
Perenna växter i sortementet.
Inköp av två elbilar.
Biobränsle i alla våra fordon och många maskiner som går på el.
Datorer är inställda på dubbelsidig kopiering. Köper in papper, kontorsmaterial, toalettpapper, pappershanddukar som är miljömärkta.
Resepolicy - Bland annat gör vi inga flygresor.
Inköpspolicy - Använda ekologiskt och närodlat i så lång utsträckning som det går vad gäller mat och livsmedel.

Andra exempel på genomförda miljöförbättrande åtgärder:

Bikupor på kyrkogårdarna som bidrar till den biologiska mångfalden.
Vegetariska veckor - Vi har haft två vegetariska veckor i maj 2018 för att uppmärksamma miljöarbetet. All mat som serverades i pastoratet var vegetarisk och en receptbok sammanställdes med recept från husmödrar och personal i pastoratet. 

exempel på vad vi jobbar med nu:

Öka antalet vegetariska luncher i församlingarna.
Involvera miljöarbete i barnverksamheterna, t ex ta upp hur och varför man sopsorterar.
Fler gräsytor som inte maskinklipps.
Minska energiförbrukning för t ex maskiner.
Minska våra koldioxidutsläpp.
Öka miljömedvetenhet bland anställda, förtroendevalda, ideella och besökare.

Miljösamordnare i Svenska kyrkan i Huddinge:

Therese Törnros

Therese Törnros

Svenska kyrkan i Huddinge

Kyrkoförvaltning, Kanslisekreterare