Meny

Det här gör vi nu

Det är viktigt att se att varje liten insats gör skillnad!

Vi har haft två vegetariska veckor i maj 2018 för att uppmärksamma miljöarbetet. All mat som serverades i pastoratet var vegetarisk och en receptbok sammanställdes med recept från husmödrar och personal i pastoratet. Här finns receptboken.

Här är exempel på genomförda delmål:

Återvinner stearinljus och metallkoppar.
Ekologiskt nattvardsvin och bröd.
Eldar krematoriet med RME-olja vilket har sänkt koldioxidutsläppen.
Datorer är inställda på dubbelsidig kopiering.Köper in papper, kontorsmaterial, toalettpapper, pappershanddukar som är miljömärkta.
Vi ställer miljökrav vid nyinköpta möbler.
Vi sopsorterar i de flesta av våra lokaler och har byggt miljörum för sortering.
Vi sorterar matavfall.
Perenna växter i sortementet.
Inköp av elbil.
Maskiner går på miljöbränsle eller batterier.
Klimatkompenserar flygresor.

Andra exempel på genomförda miljöförbättrande åtgärder:

Bikupor på kyrkogårdarna som bidrar till den biologiska mångfalden.
Biobränsle i alla våra fordon och många maskiner som går på el.

exempel på vad vi jobbar med nu:

Inköpspolicy - Använda ekologiskt och närodlat i så lång utsträckning som det går vad gäller mat och livsmedel.
Öka antalet vegetariska luncher i församlingarna.
Involvera miljöarbete i barnverksamheterna, t ex ta upp hur och varför man sopsorterar.
Fler gräsytor som inte maskinklipps.
Minska energiförbrukning för t ex maskiner.
Minska våra koldioxidutsläpp.
Öka miljömedvetenhet bland anställda, förtroendevalda, ideella och besökare.

Miljösamordnare i Svenska kyrkan i Huddinge:

Therese Törnros

Therese Törnros

Svenska kyrkan i Huddinge

Kanslisekreterare, Kyrkoförvaltning