Meny

Kyrkovalet 17 september -resultat

Kyrkovalet sker vart fjärde år och då har du som medlem möjlighet att rösta fram de som du vill ska företräda alla medlemmar i kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat.

Kyrkovalet 2017 blev historiskt stort. Nästan 200 000 stockholmare röstade, en ökning med närmare 70 procent jämfört med förra valet. Det är det högsta valdeltagandet sedan Stockholms stift bildades 1942.

– Det tog lång tid att bli klar med sluträkningen. Vi har haft rösträknare i alla tänkbara utrymmen på stiftskansliet i nästan en månad, säger Jan-Åke Engfors, kanslisekreterare vid Stockholms stift och stiftsansvarig för valet.

Valdeltagandet i kyrkofullmäktigevalet i Huddinge pastorat var 19,4 procent, en ökning med 7,42 procentenheter sedan kyrkovalet 2013.

En ny grupp kom in i kyrkofullmäktige: Frimodig kyrka, med ett mandat. Centerpartiet växte mest, från två till fyra mandat.

Mandatfördelningen efter sluträkning. 2013-års resultat inom parentes.

Socialdemokraterna: 13 (12)
Borgerligt alternativ: 5 (6)
Centerpartiet: 4 (2)
Sverigedemokraterna: 4 (3)
Fria liberaler i Svenska kyrkan: 3 (3)
Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 2 (4)
Vänstern i Svenska kyrkan: 2 (2)
Frimodig kyrka: 1 (-)
Miljöpartiet: 1 (3)

 

Kyrkovalet sker vart fjärde år och då har du som medlem möjlighet att rösta fram de som du vill ska företräda alla medlemmar i kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat.

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkan gemensamma webbsida för kyrkovalet.

DET HÄR VÄLJER DU TILL I KYRKOVALET

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

Val till kyrkomötet, nationellt 

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.