Två barn leker med dockorna i julkrubban.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrkdetektiver

En upptäcktsfärd i kyrkan för barn i årskurs 2 och 3

Vi tittar på kyrkorummet och visar exempel på kyrkor genom historien.
Barnen går sedan på symbol- och ordjakt i kyrkorummet. Avslutningsvis
pratar vi om vad de olika symbolerna och orden betyder. Besöket tar ungefär
en timme.


Bokningsbara dagar

Välj mellan 8:30 eller 9:45

 • Tisdag 27/9 
 • Onsdag 28/9 
 • Tisdag 4/10 
 • Onsdag 5/10 
 • Onsdag 12/10 

Välkommen med din bokningsförfrågan! Vid övriga frågor kan du kontakta Sara Johansson, präst på sara.johansson@svenskakyrkan.se eller 08-588 699 06

Religionskunskap 

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.


Syfte
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religion och livsåskådning i det svenska samhället och i olika delar av världen. Genom 
undervisningen ska eleverna få förståelse för hur människor inom olika religiösa traditioner 
lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Eleverna ska också ges möjlighet att 
reflektera över vad religion och livsåskådning kan betyda för människors identitet och hur 
egna utgångspunkter påverkar förståelsen av religion och livsåskådning.
Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religion kan spela i samhället och hur 
samhällsförhållanden påverkar utvecklingen av religioner och andra livsåskådningar. Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om hur kristna traditioner har påverkat det svenska  samhället och hur kristendomens roll i samhällslivet har förändrats över tid.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor och etiska 
förhållningssätt samt ge eleverna verktyg för att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. På så sätt ska undervisningen bidra till elevernas möjligheter att utveckla en personlig livshållning och beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Centralt innehåll i åk 1-3

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
 • Några berättelser ur Bibeln och deras innebörder- Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
 • Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden
 • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
 • Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.