Foto: Helena Svensson

Körer i Mariakyrkan i Skogås

I Mariakyrkan i Skogås finns körer för alla åldrar - från fem år och uppåt. Kontakta körledarna och anmäl intresse. Att sjunga i våra körer är gratis.

OBS! Just nu är det uppehåll i körerna på grund av utökade restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Om du är intresserad av att börja sjunga i kör, kontakta någon av körledarna så hjälper de dig att hitta en kör som passar dig! 

Minikören
För barn 5-6 år, övar på onsdagar 16.00-16.30. Medverkar i Familjemässor. Här är leken och lusten viktig. Vi har drop-in med mellanmål och skapande verksamhet På onsdagar från 15.30. Körledare: Hanna Helgesson

Barnkören
För barn 7-9 år, övar på onsdagar 16.45-17.30. Medverkar framför allt i Familjemässor. Vi utvecklar rösten och den unisona sången och sjunger såväl svängiga som stillsamma sånger. Vi har drop-in med mellanmål och skapande verksamhet på onsdagar från 15.30-16.45 så att barnen kan komma till oss direkt från skolan. Körledare: Eva Frössling

Diskantkören
Killar och tjejer 10-12/13 år, övar på torsdagar 16.30-17.30. Medverkar på konserter och i Familjemässor. Här får sångarna börja sjunga i stämmor och undervisning i gehör och notläsning. Körledare: Eva Frössling

Maria Teens
För tonåringar. Vi sjunger blandad repertoar med stämmor efter noter. Övar torsdagar 17.45-18.45. Körledare: Eva Frössling

Kontaktuppgifter barn-och ungdomskörerna: 
Hanna Helgesson - Minikören
Mail: hanna.helgesson@svenskakyrkan.se
Tel: 08-588 699 26

Eva Frössling - Barnkören, Diskantkören & Maria Teens
Mail: eva.frossling@svenskakyrkan.se
Tel: 08-588 699 16

 

Mariakyrkans kör
Blandad vuxenkör, mellan åldrarna 18 och 65 år. Kören övar tisdagar kl 19.00-21.00. Mariakyrkans kör medverkar i gudstjänster/mässor med två konserter per termin och tillämpar sångprov. Kören söker nya sångare, främst tenorer och basar! Är du man och gillar att sjunga, kontakta körledare David Strandberg!

Kontaktuppgifter vuxenkör: 
David Strandberg
Mail: david.strandberg@svenskakyrkan.se
Tel: 08-588 699 04