Ikonmålning i Huddinge församling

Vill du lära dig att måla ikoner? I vår har vi två kurser i ikonmålning i Prästgården. En på dagtid klockan 09.00-12.00 och en på kvällstid klockan 18.00-21.00.

Vi träffas på tisdagar dagtid kl. 09.00-12.00 eller kvällstid 18.00-21.00 med start med start 4/2. Lärare är Lis Engblom.

Anmäla dig till: Gunilla Gustafsson tel. 08-588 697 76,
gunilla.p.gustafsson@svenskakyrkan.se