Foto: Can stock photo

Ikonmålning i Huddinge församling

Vi träffas på tisdagar kl. 09.00-12.00 i Prästgården och målar tillsammans.

Vi träffas på tisdagar dagtid kl. 09.00-12.00 och målar tillsammans. Lärare är Lis Engblom. Datum 5/10-7/12.

För info & anmälan: Åsa Nilsson, el. 08-588 697 76, asa.m.nilsson@svenskakyrkan.se

Plats: Prästgården, Kommunalvägen 29.