Foto: Magnus Aronson/IKON

Ideellt arbete i Svenska kyrkan i Huddinge

Ditt engagemang och vilja att vara med och påverka församlingen är viktigt och varje insats är värdefull. Du behövs! 

Ideell medarbetare – engagemang och gemenskap!

I våra olika kyrkor finns många ideella medarbetare. Engagemanget är stort och det finns många olika uppgifter för den som vill bidra ideellt med sin tid, kunskap och sitt intresse. Man kan till exempel vara kyrkvärd eller ledare åt konfirmander, delta i kyrkgrupper, arbeta med internationella frågor, leda söndagsskola, sjunga i församlingens körer, sångstunder, knyta kontakter med olika föreningar och organisationer, eller göra praktiska uppgifter…

Du kan alltså bidra på det sätt som passar din livssituation och uppgifterna kan förändras över tid. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite du kan vara engagerad. Kanske kan du avvara två timmar per termin eller en halv dag i veckan. Ditt engagemang och vilja att vara med och påverka församlingen är viktigt och varje insats är värdefull. Du behövs! 

Kontakt/samordnARE

Flemingsbergs församling
Stina Svan, komminister
stina.svan@svenskakyrkan.se
08-588 698 40

 Hannu Lounela, diakon
hannu.lounela@svenskakyrkan.se
08-588 698 28


Huddinge församling
Anja Karloja, pedagog
anja.karloja@svenskakyrkan.se
08-588 697 98

Sankt Mikaels församling
Christina Markgren, diakon
christina.markgren@svenskakyrkan.se
08-588 698 57

Cilla Strömberg, husmor/vaktmästare
cecilia.stromberg@svenskakyrkan.se
08-588 698 96

Trångsund-Skogås församling
Åsa Johansson Stridh, diakon
Åsa Johansson Stridh
08-588 699 05

Margareta Johansson, pedagog
Margareta.j.johansson@svenskakyrkan.se
08-588 699 14