Foto: Pixabay

Härlig är jorden, Härlig är Guds himmel…

Svenska kyrkan i Huddinge vill bidra till en hållbar värld där vi människor tar ett gemensamt ansvar. För vi delar Guds kärlek till hela skapelsen. Vi bär ett ansvar tillsammans och är Guds medskapare


I Huddinge pastorat finns fantastiska naturområden. Just nu pågår många naturvårdsprojekt för att bevara den biologiska mångfalden och för att skydda vår miljö. Svenska kyrkan i Huddinge vill vara med för att värna vår fantastiska natur. Vi vill bidra till en hållbar värld där vi människor tar ett gemensamt ansvar.

För vi delar Guds kärlek till hela skapelsen. Vi bär ett ansvar tillsammans och är Guds medskapare. Att vara kyrka är att dela problematik i världen. Det har burit kyrkan i alla tider. Så länge kristen tro har funnits har den gett kraft åt vardagen och hopp för framtiden. Tron har gett människor kraft att klara sina egna liv, visa omtanke om andra och ta del av samhällslivet. I vår tid har det blivit allt tydligare att vårt hopp och vår tro handlar om fred och rättvisa och om jordens överlevnad.
Därför behöver vi som kyrka engagera oss i klimatfrågan.

I psaltaren i bibeln jublar psalmisten: Jorden är Herrens, världen och alla som bor i den. Det är en lovsång. En lovsång som sjungs över en delvis sargad jord. Vi vet att vi människor som har ett särskilt ansvar för varandra, i vår teknikiver och framåtanda också obetänksamt bidragit till miljöförstöring och den klimatförändring vi nu ser. Om vi inte agerar tillsammans riskerar vår värld att ta stor skada. Det som är fantastiskt är att vi människor är invävda i livet självt. Vi är delaktiga i det som redan skett, det som nu sker och vår framtid. Vi har en möjlighet att ge kommande generationer en värld och en natur som är vacker och hållbar. Därför vill vi som kyrka engagera oss i klimatfrågan.

Vi behöver hitta möjligheter och vägar framåt. Vägar som visar sig när vi samtalar med varandra och tar till oss kunskap. Vi behöver ta del av varandras berättelser och idéer. Det talas om klimatkris överallt. Vad behöver vi lära oss om den? Vad gör vi av vår oro och rädsla som ibland lockar fram förnekelse? Att få samtala och agera kring dessa existentiella frågor är mycket väsentligt.
Därför vill vi som kyrka engagera oss i klimatkrisen.

Svenska kyrkans biskopar har skrivit ett biskopsbrev som handlar om klimatet. Det är själavårdande att ta del av. Klimatfrågor bär så mycket av de mest grundläggande teologiska begrepp som finns: Ansvar, Hopp, Mod, Tröst och Val. Att våga se. Att våga välja annorlunda. Att våga bli till på nytt. Det är stort när vi ser på oss själva, skapelsen och varandra med en ny blick. Därför behöver vi som kyrka engagera oss i klimatfrågan.

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid.
Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare.
Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever mitt ibland oss.
Gör oss känsliga för människors och hela skapelsens lidande.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv, i rättvisa och solidaritet med dem som lever och kommer att leva.
Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft, du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av ångest. Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro. Skapa om oss till att bli vad vi är: en enda mänsklighet under samma himmel. (Ur Ett biskopsbrev om klimatet)