Foto: Maria Milén

Gudstjänster i Huddinge

Just nu har vi ”Friluftsgudstjänst” klockan 10.00 varje söndag utomhus i Prästgården. (inställt vid ruskväder) t.o.m 13/9. Från och med 20 september firas det gudstjänst varje söndag klockan 10.00 och 11.30 i Huddinge kyrka.

Under sommaren till och med 13/9 har vi ”Friluftsgudstjänst” klockan 10.00 på söndagar utomhus i Prästgården. (Inställt vid ruskväder).

I Huddinge kyrka är det två gudstjänster varje söndag klockan 10.00 och 11.30 från och med 20/9. Gudstjänsten är cirka 30 min. lång. På gudstjänsten 11.30 välkomnas särskilt barn och ungdomar.

På tisdagar klockan 13.00 är det en kortare andakt i kyrkan.

På grund av smittorisken är det max 35 besökande personer som får plats i bänkarna. Vi sitter med ca 1,5 meters avstånd mellan varandra.

Av omsorg om varandra ber vi alla att:
Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
Sprita och tvätta händerna ofta
Hålla avstånd