Inställt: Gå-grupp i Vårby gård

Promenad i grupp varje måndag i anslutning till Vårby Gårds kyrka. Observera att vi har bytt dag till måndagar!

Gå-gruppen är tills vidare pausad pga pågående pandemi.

Promenad varje måndagsförmiddag. Samling utanför Vårdcentralen i Masmo klockan 11.30. Om du kommer från Vårby gård kan du ansluta vid parkeringen vid kolonilotterna. Vi går tillsamans och anpassar takten.

Stavar finns att låna om du vill. Ett par sköna skor är allt som behövs.

Info: Christina Markgren

I samverkan med Vårby vårdcentral och ABF.

Christina Markgren

Christina Markgren

Svenska kyrkan i Huddinge

Diakon, Sankt Mikaels församling