Några tonårstjejer sitter utomhus.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Fridlyst - stödgrupper för barn

Om man har det jobbigt hemma kan man behöva prata om det. Det kan vara bra att träffa andra i samma ålder som varit med om liknande saker.

Huddinge församling samarbetar med Fridlyst. Fridlyst är kommunens stödgrupper för barn och föräldrar. 

Vi erbjuder stödgrupper för barn, ungdomar och deras familjer där:

En förälder lever/levt med psykisk sjukdom.
En förälder lever/levt med beroendeproblem.
Föräldrarna har/ håller på att separera. 
 
Om det är jobbigt hemma kan barn behöva prata om det. Både med oberoende vuxna och med andra barn eller ungdomar i samma situation.

Vi har grupper som kallas stödgrupper där du tillsammans med en ledare får träffa andra i din ålder som har varit med om liknande saker som du. Ledaren har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. 

Det här händer på träffarna
På träffarna äter vi mellanmål, pratar och har roligt tillsammans. Du får lära dig mer om det som är jobbigt hemma. Vi kan göra olika övningar, prata utifrån olika teman, spela rollspel eller rita och måla. 

Så ofta träffas grupperna
Grupperna träffas under en termin, ett par timmar varje vecka. Du får gå i en grupp med barn eller ungdomar i ungefär samma ålder som du. Föräldrarna träffas i egna grupper. Det kostar inget att vara med i en grupp. 

Läs mer på www.huddinge.se/fridlyst

Kontakt: mejl fridlyst@huddinge.se eller konktakta diakon Anna Stiernstedt, kontaktuppgifter se nedan.