Foto: Kyrkobild

Försenad gravskötsel på Huddinge/Tomtberga kyrkogårdar

På grund av att tjälen var kvar länge i marken i år har vi blivit försenade med skötseln av gravrutorna på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar. Vi brukar vara klara runt mors dag men är i år försenade cirka två veckor.