En man i rutig skjorta ler mot kvinnan bredvid. En kvinna med röd blus syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Församlingsforum

Församlingsforum är mötesplatsen för dig som har tankar, frågor eller bara är nyfiken på församlingens verksamhet och gudstjänstliv.

Församlingsforum hösten 2022: 16 oktober, 12:30 (efter mässan)

Församlingsforum är mötesplatsen för dig som har tankar, frågor eller bara är nyfiken på
församlingens verksamhet och gudstjänstliv. Vi vill vara kyrka tillsammans, och ta tillvara på idéer, förslag och återkoppling från församlingsbor, medlemmar och engagerade i verksamheten. 

 
Efter gudstjänsten samtalar vi kring aktuella frågor i församlingen under församlingsherde
Jerker Ekvalls ledning. Alla är välkomna!