Svenska kyrkan i Huddinge

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Huddinge Besöksadress: Kommunalvägen 21, 14148 Huddinge Postadress: BOX 1109, 14123 HUDDINGE Telefon: +46(8)58869700 E-post till Svenska kyrkan i Huddinge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fängelsepräst

I Huddinge finns både häkte och kriminalvårdsanstalt. Häktet ligger i Flemingsberg och är med sina 120 platser det tredje största i Sverige. I Trångsund ligger kriminalvårdsanstalten Beateberg som är en så kallad klass tre anstalt och strafftiderna understiger som regel ett år. Anstalten har 40 platser.

I Huddinge finns både häkte och kriminalvårdsanstalt. Häktet ligger i Flemingsberg och är med sina 120 platser det tredje största i Sverige.

I Trångsund ligger kriminalvårdsanstalten Beateberg som är en så kallad klass tre anstalt och strafftiderna understiger som regel ett år. Anstalten har 40 platser.

Att bli häktad innebär ett frihetsberövande där gripandet ofta sker överraskande och utan att vederbörande ges möjlighet att meddela sig till sina närmaste anhöriga.

I häktet placeras man i en cell där man vistas inlåst dygnet runt. Man får lämna cellen för promenad en timme per dag och för att träna och duscha varannan dag, samt vid förhör, advokatbesök o.dyl. Vanligtvis är man belagd med restriktioner vilket innebär förbud att ta emot besök, ringa, skriva brev och ibland också att läsa tidningar och se på TV.

Ensam i cellen kommer tankarna på allt som hänt liksom oron för ens anhöriga. Hur ska det gå med arbetet, med räkningar och allt praktiskt som måste skötas? Inte minst finns oron inför vad som väntar; förhör, rättgång, eventuell dom och påföljd.

Den häktade upplever ofta ett inre kaos som han eller hon är helt ensam att hantera. Vad den häktade genomgår kan närmast beskrivas som en allvarlig livskris.

I den situationen kan prästen bli en värdefull lyssnare och samtalspartner. Inte sällan leder en samtalen så småningom in på frågor om Gud. Hör han mig, bryr han sig om mig, kan han hjälpa och förlåta? Många vill ha en bibel, och hjälp med att läsa den, samt uppskattar att man ber tillsammans.

Förutom enskilda samtal, som upptar merparten av prästens verksamhet, erbjuds de som sitter på gemensamhetsavdelningar att deltaga i enkla gudstjänster - Andrum.

Även de som inte kallar sig troende deltar gärna därför att de här upplever en skön stillhet, frid och harmoni.

På anstalten leder vi en gång i veckan en samtalsgrupp med tiotal intagna. Samtalen handlar om livsfrågor och brukar börja utifrån ett allmänmänskligt perspektiv, för att sedan övergå till att belysa frågorna ur ett religiöst och bibliskt perspektiv.

Det händer då och då att man gifter sig, både på häktet och på anstalten (fängelset), även om vi ber dem överväga om det inte vore trevligare att vänta tills efter frigivningen.

Som präst får man många frågor om Gud, tro, kristet liv och möter ett äkta andligt sökande.

Gamla sanningar om trossatser ifrågasätts och utmanas på ett sätt som tvingar till stimulerande reflektion. Till de verkligt stora glädjeämnena hör att få se vad mötet med Gud kan betyda för människa och hur Gud kan förändra en människa som hamnat snett i livet.

 

Präster/kontakt

Häktespräst i Huddinge
Ulla Le Vau

Direktnr: 08-588 698 23
Växelnr: 08-588 697 00
ulla.levau@svenskakyrkan.se

Kriminalvårdsanstalten Fängelsepräst vik
Stanley Rydell

Växelnr: 08-588 697 00
stanley.rydell@svenskakyrkan.se