Foto: Jonas Tobin IKON

Familjemässor

Familjemässor är gudstjänster som är särskilt anpassade för barn och familj.

Barn är alltid välkomna till gudstjänsterna i Mariakyrkan! I kyrkorummet finns mycket att se på, göra och uppleva. Jesus säger ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”
(Markusevangeliet 10:14)

En familjemässa är en lite kortare och enklare mässa, men lika mycket på ”riktigt” som en högmässa. 

Höstens datum: 19 september, 3 okt, 28 november 2021.