Foto: Jonas Tobin IKON

Familjemässor

Familjemässor är gudstjänster som är särskilt anpassade för barn och familj.

Barn är alltid välkomna till gudstjänsterna i Mariakyrkan! I kyrkorummet finns mycket att se på, göra och uppleva. Jesus säger ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”
(Markusevangeliet 10:14)

En familjemässa är en lite kortare och enklare mässa, men lika mycket på ”riktigt” som en högmässa. Under höstens familjemässor (27 september, 11 oktober och 22 november) kommer vi inte kunna ha medverkan av stora barnkörer som vi brukar ha. Däremot kommer olika barn kunna få uppgifter att hjälpa till med i familjemässan, till exempel att be en bön, tända ett ljus eller hälsa välkommen. Känner du ett barn som gärna skulle hjälpa till med något?

Hör av dig till Sara Johansson.