Meny

Familjemässor

Familjemässor är gudstjänster som är särskilt anpassade för barn och familj. Vi erbjuder även samling för barnen under alla högmässor under vår och höst.

Barn är alltid välkomna till gudstjänsterna i Mariakyrkan! I kyrkorummet finns mycket att se på, göra och uppleva. Jesus säger ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”
(Markusevangeliet 10:14)

I kyrkorummet finns lekpåsar att låna. Det finns möjlighet att röra sig i och utanför kyrkorummet, tillsammans med en vuxen.
På våra familjemässor (ca en gång per månad) medverkar en eller flera av församlingens barnkörer. Vid dessa tillfällen präglas hela gudstjänsten av ett barnperspektiv för små och stora.

Vi har också söndagsskola/samling för barnen alla söndagar då det inte är familjemässa, under vår och höst. Barnen är med i gudstjänstens inledning, och sedan är alla från 3 år (som vill) välkomna att lyssna till och fundera kring en bibelberättelse i ett annat rum. Ibland pysslar, sjunger eller leker vi en stund, innan vi går tillbaka till kyrkorummet för att delta i nattvarden och gudstjänstens avslutning. 

Höstens datum 2019 (mässan är alltid söndagar 11.00)
29 september Musikalmässan ”Ett änglaspel”.
13 oktober Diskantkören och Maria Teens medverkar
10 november Alla barn- och ungdomskörer medverkar
24 december Samling vid krubban, obs familjegudstjänst, ej mässa.


Samling för barn varje högmässa när det inte är familjemässa.