Foto: Samuel Larsson

Engagera dig i Svenska kyrkans internationella arbete

”Internationella gruppen" är en grupp frivilliga som vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete. De flesta församlingarna har en egen grupp som stödjer olika projekt. I Huddinge församling samlar just nu den internationella gruppen in pengar till projektet ”Rädda skogen för livets skull - P122” som vill rädda skogen och hjälpa till vid negativ påverkan på grund av klimatförändringarna.

Rädda skogen för livets skull – P122

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att förhindra jorderosion. Inte minst behövs de för klimatet. Nära en femtedel av växthusgaserna har sin grund i avskogningen, framför allt skövlingen av regnskog.

Lika viktigt är att människor får utbildning så att de känner till vilka
utmaningar som finns och varför de finns. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. För att uppnå en hållbar miljö måste vi bland annat kämpa mot fattigdom, vattenbrist och klimatförändringar samt säkerställa att alla människor har tillgång till matsäkerhet.

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL
• Krisförebyggande genom utbildning i torktåliga, snabbväxande grödor
och växelbruk samt bygge av nya vattenvägar, dammar och skydd mot
förorenat dricksvatten.
• Skydd av naturskogarna, mot t.ex. brand, skövling och betande boskap.
• Skydd av vattenresurser och ökad tillgång till rent vatten.
• Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större
skördar, till exempel genom växelbruk och nya hållbara grödor.
• Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och
småföretagande.
• Kurser om bättre och mer näringsrik kost samt införande av nya frukter,
sädesslag och grönsaker.
•Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun
som begränsar människors livsutrymme.

VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD? Swisha din gåva till 123 32186 58. Glöm inte att skriva ”P122”.

Om du också vill engagera dig är du mycket välkommen till Den Internationella gruppen i Huddinge församling. Tag kontakt med Anders Lennse, 08-588 697 98, anders.lennse@svenskakyrkan.se 

Internationellt arbete
Svenska kyrkans internationella arbete är världsomspännande och med en mängd olika målgrupper. Det kan gälla allt från akut katastrofhjälp till mer långsiktigt uppbyggnadsarbete. På hemmaplan kan det handla om stöd och råd till flyktingfamiljer och invandrare.

Internationella grupper 
Församlingarnas internationella grupper består av församlingens ombud för internationellt arbete. Det som ligger internationella gruppen varmt om hjärtat är bland annat hur vi kan hjälpa människor i andra länder som inte har samma levnads­villkor som vi har. Andra områden som gruppen jobbar med är rättvisemärkta varor och miljötänkande samt information om var Svenska kyrkan i utlandet finns, så att fler skall veta vart man kan vända sig när man är ute och reser.

Ombud i Flemingsbergs församling
Ombud för det Internationella arbetet i Flemingsbergs församling:
Josefin Svensson. diakon
08-588 698 28.

Ingegärd Martinsson, sjukhuspräst
08-588 698 45.

Ombud i Trångsund Skogås församling
Christer Hugo, präst, 08-588 699 02.

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Ombud för SKUT, Svenska kyrkan utomlands:
Barbro Bergstedt, kyrkorådets ordförande
barbro.bergstedt@bredband.net

Läs mer om SKUT
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=578239