Diakoner

Diakoner är som kyrkans socialarbetare. Här presenteras våra diakoner.