Café Trädet i Flemingsbergs församling

Café Trädets verksamhet är tills vidare inställd. Café på torsdagar i Flemingsbergs kyrka.

För att minska smittspridningen av Coronaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Café Trädets verksamhet är tills vidare inställd.

Varje torsdag 14.00–16.00 under terminen kan du fika gott och billigt i cafét på plan -1. Intäkterna går till församlingsprojektet ”Rädda skogen för livets skull”.

Projektet ”Rädda skogen för livets skull”
Svenska kyrkan i Flemingsberg stöder arbete med trädplantering, utveckling av ett hållbart ekologiskt skogsbruk och skydd av naturskogar eftersom detta tillhör de allra viktigaste globala samtidsfrågorna.
Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/act/p122