Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ

Främre raden från vänster: Eva Nilsson, Peter Höög, Ewa Alexandersson, Jennifer Hopper Lind, Cecilia Sundberg. Bakre raden från vänster: Peter Forsman, Ulf Dubois, Bo Olof Nordberg, Claes-Johan Bonde, Patrik Rahm. Frånvarande: Camilla Kjellström, Love Bergström, Eva Paulsen Karlsson, Harald Bergh, Gunilla Helmerson.

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

1.Varför ska jag rösta i kyrkovalet?
För att kunna påverka.
Kyrkan har en stor betydelsefull roll i samhället. Vi behöver utveckla kyrkan för framtidens medlemmar och besökare

2.Varför ska jag som medlem rösta på just er?
Vi i Borgerligt alternativ springer ur det som tidigare var Moderaterna i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är idag ett fristående trossamfund, varför vi ställer upp som en fristående nomineringsgrupp utan partipolitisk koppling men med tydliga borgerliga värderingar. Svenska kyrkan har en alldeles särskild roll i det svenska samhället. Att finnas nära och stötta i såväl vardag som livets lyckliga och svåra stunder, att förvalta och tillgängliggöra en stor del av Sveriges historia och kultur men framförallt, att sprida det kristna budskapet och göra det levande i ord och handling.

3.Vilken är den viktigaste förändringen ni vill göra under kommande mandatperiod?
Öka inriktning mot teologiska frågor. Skapa fler tillgängliga platser för egen andakt/tid. Se till att äldreboendet i prästgårdsparken kommer till skott. Viktigt är även församlingarna och gudstjänstlivet, kunskap om kristen tro genom satsningar på barn- och ungdomsverksamheten, volontärer och diakonverksamheten, kyrkomusiken och kulturarvet.

 4.Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska frågor?
Kyrkan ska vara aktiv med avstamp i sin teologisk och etiska grund. Vi anser att kyrkan ska undvika att ta politisk ställning, då den är öppen för alla.

 5.Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar. Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?
Våga prova nya sätt att få dialog med medlemmarna och var tillgängliga på medlemmarnas villkor. Engagera medlemmar som volontärer eller på annat sätt.