Välkommen till kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan i Huddinge sköter de fyra kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för samtliga Huddingebor, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Foto: Lottie Lindtrup

Aktuellt  

2015-11-12
Den12 november har vi stängt av vattnet på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar för vintern.   

2015-10-16
Läs mer om vad som händer i kyrkor och kapell i Huddinge pastorat under allhelgonahelgen här

2015-08-26
Följande datum håller kyrkogårdsförvaltningens kontor stängt:  
Torsdag 27 augusti
Måndag 31 augusti
Tisdag 1 september
Torsdag 3 september

2015-08-04
Begränsade parkeringsmöjligheter vid Klockargården. Arbeten med mittenräcken och nya belysningsstolpar pågår under augusti månad på stora parkeringsplatsen utanför Klockargården. Om det blir fullt hänvisar vi till parkeringen bakom bibilioteket. Vid frågor kontakta Thomas Nygren på telefon 588 697 26.

2015-06-12
Holken
Nu finns en handikappanpassad toalett placerad vid busshållplatsen på S:t Botvids begravningsplats. Den står där på prov i tre månader. Se bild

2015-04-29
Just nu plockar vi bort hårda föremål, föremål av glas samt lösa stenar från gravarna på våra begravningsplatser. De kan innebära en säkerhetsrisk och vi plockar bort dem för att undvika olycksfall. Föremålen sparas en viss tid av personalen.
Vid frågor kontakta personalen alternativt ring växeln på 08-588 697 00.
På Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar kan du nå förmannen Jannica på telefon 08-588 697 40.

2015-04-22
Vattnet är nu på på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats. På S:t Botvids begravningsplats är det på gång inom de närmaste dagarna.

2015-03-12
Från vecka 16 kommer penséerna att planteras på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats. På S:t Botvid planteras inte längre penséer eftersom rådjuren åt upp dem. Det går istället att välja påskliljor.

2015-03-06
Vi påbörjar vårstädningen 1 april och ber er därför att ta hem era gravlyktor!
Under sommarsäsongen är lyktorna en brandrisk och även en säkerhetsrisk för oss som arbetar runt och i gravrutorna. Hårda föremål, föremål av glas samt lösa stenar innebär också en säkerhetsrisk och vi ber er att ta hem dessa annars kan de komma att plockas bort av personalen. Plastblommor får finnas på gravarna 15 sep – 1 april.

Vänligen respektera att minneslunden är anonym. För framtiden ber vi er därför ta bort gravsattas namn och andra personliga markeringar och hälsningar från era gravlyktor. Det går bra att markera lyktan diskret med era initialer eller namn, gärna på undersidan.
Under sommarhalvåret får vaser med snittblommor och krukväxter med innerkruka finnas i minneslunden. Gravljus, lyktor, ytterkrukor, plastblommor och andra föremål, såsom till exempel stenar kommer att plockas bort, i enlighet med ordningsföreskrifterna.
Vid frågor kontakta personalen alternativt ring växeln på 08-588 697 00.
På Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar kan du nå förmannen Jannica på telefon 08-588 697 40.

2015-01-28
Nu har gravskötselfakturorna för 2015 skickats ut till alla gravrättsinnehavare.

2015-01-19
Gäller gravplatser på kvarter L1 – L9, S:t Botvids begravningsplats
Från och med 2015 kommer vi prova självvattnande planteringslådor på vissa gravar i lunderna på S:t Botvids begravningsplats. Det gäller gravar som betalar för skötsel med blommor. Läs mer>

2014-11-12
Nu är vattnet avstängt på kyrkogårdar och begravningsplatser och sätts på igen till våren. 

2014-10-22

Vanvårdade gravar
Inventering av eftersatta och vanvårdade gravar kommer att påbörjas under hösten. Läs mer här

2014-10-22

Säkerhetskontroll av gravstenar
Vi kommer att påbörja säkerhetskontroll av gravstenar på kyrkogårdar och begravningsplatser. Arbetet utförs under våren 2015. Läs mer här

2014-08-27

Tisdagen den 16 september blir det invigning av den nya askgravlunden på Tomtberga kyrkogård. Läs pressmeddelande här

 2014-05-19

Söndagen den 11 maj invigdes den finska minnesstenen på Huddinge kyrkogård. Läs mer om invigningen och minnestenen här.

2014-03-31

Vårstädningen är igång på begravningsplatserna och vi vill gärna göra det så fint som möjligt på gravar och övriga ytor! Därför vill vi påminna om våra ordningsregler:
Kyrkogårdsförvaltningen plockar bort föremål av glas från gravarna, de sparas cirka en månad och slängs sedan. Vi kan även plocka bort stenar och andra lösa eller trasiga föremål, som kan förorsaka olycksfall.
Vi plockar även bort plastblommor från gravarna.
Gravlyktor som placeras mitt i rutan, så långt från gräskanten som möjligt, får stå kvar även under sommarhalvåret.

2014-02-25

Vårstädning - i år börjar vi tidigare med vårstädningen tack vare det milda vädret. Vi plockar bort vinterkransar som ser fula ut och krattar löv.  

Lindhäcken på Huddinge kyrkogård har föryngrats genom beskärning för att ge plats åt nya skott.

2014-02-18

Nu finns det kartor över begravningsplatserna för utskrift.
Karta över S:t Botvids begravningsplats>
Karta över Trångsunds begravningsplats>

2014-02-13

Erbjudande om skötsel och plantering är nu utskickat till er som hade skötsel förra året. Om ni inte fått något erbjudande/faktura kontakta oss.
Önskar du hjälp med skötsel och/eller plantering och inte haft det tidigare kontakta oss så berättar vi mer om de olika alternativ som finns.
 

2013-11-15

De nya klockstaplarna är så gott som klara och kapellen på S:t Botvids begravningsplats öppnas upp för begravningar igen den 25 november (vecka 48).

2013-11-05

Nu är vattnet avstängt på begravningsplatserna.

2013-10-18

Gravsäkerhet
Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar sedan 2012 löpande alla gravstenar. Vartefter vi hittar lösa stenar sätter vi upp stöttor och spännband för att säkra stenarna.

2013-10-18

Nu klipper vi sönder löven med gräsklippare på utvalda ställen på begravningsplatserna istället för att kratta upp och frakta bort. Detta är ett milövänligare sätt att sköta gräsmattorna och näringen i löven tas tillvara av jorden. Det kan se lite skräpigt ut men naturen mår bättre!

2013-10-14

Under Alla helgons dag, den 2 november, kommer krematoriet att ha guidad visning för allmänheten mellan kl 12-16.
Fredag till söndag kommer det finnas kaffe till försäljning i kapellet.
Program för S:t Botvids kapell och krematorium under allhelgonahelgen finns här

2013-10-09

Askgravlund byggs på Tomtberga kyrkogård
Byggandet av den nya askgravlunden på Tomtberga påbörjas på måndagen den 14 oktober. Under byggtiden kommer grindarna att vara borttagna för bättre framkomlighet. Byggtiden beräknas till några månader.

2013-09-30

Störningar av byggnadsarbeten utanför Tacksägelsekyrkan.
Bygget av HSB:s Brf Fållan påbörjades i maj på tomten framför kyrkan. Mellan vecka 37 och fram till slutet på november kommer en lyftkran att lyfta och lossa betongelement från Dalarövägen och detta kan vara störande för kyrka och kyrkogård. Arbetena pågår mellan 07.00-17.00 må-fre.

2013-09-06

Kapellen på S:t Botvids begravningsplats är stängda för förrättningar fram till slutet på november. Det pågår pålning och uppbyggnad av nya klockstaplar framför kapellbyggnaden som orsakar mycket buller och oväsen.

2013-07-02

Det är problem med automatbevattningen på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar på grund av läckage. På Huddinge kyrkogård kommer problemet vara löst inom de närmaste dagarna.

 

2013-07-02

Automatbevattningen på S:t Botvids begravningsplats fungerar dåligt på grund av krångel med pumparna. Reparationer av pumpsystemet beräknas till hösten.

2013-06-11

Nu är S:t Botvids askgravlund invigd. Läs mer

 

2013-05-31

Invigning av S:t Botvids askgravlund den 10 juni klockan 14.00
Askgravlunden på S:t Botvids begravningsplats är nu klar att tas i bruk. Invigningsceremoni med tal och tilltugg börjar klockan 14.00. Läs mer

2013-05-22

Sammetspåsar till askgravlundarna
Från och med 1 maj kommer kyrkogårdsförvaltningen att använda sammetspåsar istället för urnor vid gravsättning i askgravlundarna. Detta gäller askgravlundarna på S:t Botvids begravningsplats och Trångsunds begravningsplats.

Foto: Marie Carlsson

2013-05-20

Taket på Tomtberga kapell
Från och med vecka 30 (22 juli-) tjärar vi taket på Tomtberga kapell under förutsättning att vädret är fördelaktigt. Detta kan ta några veckor och under den tiden har vi inga begravningar i kapellet.

2013-05-15

Foto: Lottie Lindtrup

I vecka 20 rivs klockstaplarna på S:t Botvids begravningsplats för att sedan byggas upp igen. Klockringning sedan 1961 har satt sina spår och slitit ut konstruktionen. De nya ska se likadana ut.
Kapellen kommer att vara stängda måndag-onsdag under byggtiden som beräknas pågå fram till sista oktober. Klockringning finns på cd.

2013-05-07

Den hårda vintern och sena våren har gjort att planteringen av vårblommorna blivit senare än vanligt, men till kristi himmelsfärdshelgen är alla blommor planterade.

Vattnet är på i kranarna på samtliga begravningsplatser från och med Kristi Himmelsfärdshelgen.

Planteringen av de tidiga sommarblommorna börjar den 28 maj. Övriga sommarblommor planteras från och med den 11 juni.

 

2012-11-02

Skrifterna Om begravning och Mina önskemål
Nu finns information om dels den nya skriften Om begravning, dels möjlighet att ladda ned  Mina önskemål här 

2012-10-30

Nya anvisningar för kontroll av gravstenar
Sedan en tragisk olycka inträffade på en kyrkogård 2011 är ett stort antal gravstenar nedlagda eftersom de bedöms vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen. Nya anvisninar har tagits fram för kontroll av gravstenar.

Läs mer på SKKFs webbsida

2012-10-30
Fria urnan tas bort
Kyrkogårdsnämnden beslöt 2012-09-11 att fria urnan för samfällighetsbor avskaffas från och med 2013-01-01.

 

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Skapad: 2010-11-25 13:10:00

Telefon: 
08-588 697 68
Fax 588 699 71
E-post: bokning.huddinge@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Kommunalvägen 21, Huddinge

Postadress:
Svenska kyrkan i Huddinge
Box 1109
141 23 Huddinge

Telefontider och besökstider:
Måndag-torsdag 9.00 – 11.30 & 13.00-15.00
Fredag 9.00-11.30 

Utanför dessa tider går det oftast att nå oss via e-post: bokning.huddinge@svenskakyrkan.se

Begravningsombud

Skapad: 2014-04-09 13:00:00

Vibeke Bildt är begravningsombud i Huddinge pastorat och är förordnad till och med 2018-12-31.
Epost till henne: vibeke.bildt@huddinge.se

Vad ingår i begravningsavgiften?

Skapad: 2013-11-08 13:12:00

Alla som är folkbokförda i Sverige har bland annat rätt till kremering och en gravplats i 25 år. Detta framgår av begravningslagen. Läs mer

Sök gravsatta

Skapad: 2010-12-20 13:55:00

Kyrkogårdsbroschyr

Skapad: 2010-10-22 10:35:00

//