Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Främre raden från vänster: Margareta Lydén Lövkvist, Jan Rundqvist, Vanja Öberg, Benny Upphagen, Ann-Marie Högberg (gruppledare), Christina Lyngå, Nathalie Åkesson, Mariana Radic, Temitope Hassan. Bakre raden från vänster: Tommy Karlsson, Kjell-Arne Kruse, Richard Rowland, Gun Lindblad, Barbro Bergstedt. Frånvarande: Göran Hallberg, Louise´Callenberg, Liz Trana, Ulla Beckman, Alfred Guirguis, Eva Li Prades Eriksson,Birgitta Mårtensson, Bo Andersson, Anders Norman, Eva Kodrou, Per-Anders Jansson, Svante Björkander, Gabriella Larsson Sven Jonsson, Berit Cassel, Kjell Bertilsson, Folke Tysk.

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

 

1. Varför ska jag rösta i kyrkovalet?
Du är med och väljer väg för Svenska kyrkan i Huddinge. Ska vi ha en öppen kyrka där alla är välkomna eller ska vi ha en kyrka som gör skillnad på människor? Antingen du ganska regelbundet är aktiv i kyrkan eller mer passiv medlem som kanske bara möter kyrkan vid speciella tillfällen i livet är det viktigt att påverka riktningen.

2. Varför ska jag som medlem rösta just på er?
Vi vill ha en öppen demokratisk folkkyrka som har en stark roll i civilsamhället genom samverkan med bl.a. kommunen, föreningslivet och andra aktörer. Kyrkan ska erbjuda gemenskap för alla som vill ha det och särskilt stöd till medmänniskor i olika utsatta situationer. Vi vill att kyrkan ska ta kamp mot rasism och diskriminering. Vi vill att kyrkan värnar skapelsen genom ett hållbart förhållningssätt och genom att vara rädd om miljön och klimatet. Vi vill också att kyrkan ska vara en bra arbetsgivare med en god arbetsmiljö för våra medarbetare och schyssta villkor när det gäller upphandling av tjänster.

3. Vilken är den viktigaste förändringen ni vill göra under kommande mandatperiod?
Efter pandemitiden vill vi åter kunna öppna våra verksamheter och bidra till ett samhälle som håller ihop och ger människor framtidstro. Det gör vi genom en tillgänglig och attraktiv barn- och ungdomsverksamhet, som också fortsättningsvis ska vara avgiftsfri, ett musik- och kulturliv som berikar människors liv, genom respektfull samverkan med andra trossamfund och genom att vara närvarande lokalt i hela Huddinge i våra olika församlingar. Fortsatt fokus på miljö och klimat är också viktigt.

4. Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska frågor?
Det ser vi som en självklar uppgift för kyrkan. En viktig utgångspunkt är evangeliets budskap om allas lika värde. Därför ska kyrkan stå upp mot rasism, religionsförtryck och diskriminering, ha nolltolerans mot HBTQ-diskriminering och arbeta för jämställdhet. Kyrkan ska ge röst åt dem som lever i utsatthet och ställa krav på att samhällets offentliga aktörer tar sitt ansvar för att minska utsatthet, lidande och utanförskap.

5. Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar. Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?
Vi behöver bli bättre på att berätta vad som faktiskt görs, visa att vi är tillgängliga och hur kyrkans uppdrag och löften har betydelse i människors liv såväl vid samhällskriser som i vardagen. Genom kontakter med barn och unga och deras familjer få fler som vill döpa sina barn och fler som vill konfirmeras. Ta vara på människors engagemang genom att ge plats för fler ideella. Dra nytta av digitaliseringens möjligheter att på ett modernt och tillgängligt sätt skapa fler mötesplatser och vägar till kyrkan.