Anmälningsformulär KONFA 2021/2022

Välkommen att anmäla dig till våra konfirmationsalternativ här på webben.

Anmälan till konfirmation i Huddinge 2021/2022

_____________________________________________________________________________

VILKET ÄR DITT FÖRSTAHANDSVAL? (Kryssa endast i EN ruta)

_____________________________________________________________________________

VILKET ÄR DITT ANDRAHANDSVAL? (Kryssa endast i EN ruta)

_____________________________________________________________________________

VILKET ÄR DITT TREDJEHANDSVAL? (Kryssa endast i EN ruta)

_____________________________________________________________________________

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED ANMÄLAN TILL KONFIRMATION. Personuppgifter (namn, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i denna anmälan sparas till och med 31 januari 2022. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan, utan ta i stället personlig kontakt med ansvarig för det konfirmationsalternativ du vill gå. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. För att få veta vilka uppgifter Svenska kyrkan i Huddinge har om dig, skickar du en undertecknad begäran till Huddinge pastorat, Robert Häll, Box 1109, 141 23 HUDDINGE. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återta ditt samtycke kontaktar du oss på telefonnummer/växel 08-588 697 00.