Foto: Johanna Rosén_Ikon

Torbjörns tankar om miljö och tro

Läs kyrkoherde Torbjörn Strands tankar om varför det är så viktigt för oss att värna om miljön:

Skapelsen och vi!

När den helige Franciskus närmande sig slutet av sitt liv, hade han dragit sig tillbaka till ett Kloster strax utanför Assisis murar. Under sitt liv hade Franciskus tjänat sina bröder och systrar och skänkt bort allt han ägde till de fattiga. Som Guds lilla apostel hade hela skapelsen och naturen varit föremål för hans predikan, hans tacksamhet och hans glädje. Hela skapelsen uppfattade han som en enda stor familj där människan inte var skapelsens Herre utan en bror och en syster som med varsamhet och kärlek omsorgsfullt ska vårda och förvalta den sköna värld som Gud skapat.
I Franciskus Solsång överöser han sin Gud med lovord över den skapelse Franciskus själv fått leva i. I Solsången säger han bland annat:

Lovad vare du, min Herre
med hela din skapelse,
särskilt för broder Sol,
som skänker oss dagen och ljuset.

Lovad vare du, min Herre för syster Måne och stjärnorna.
På himmelen har du gjort dem lysande, tindrande och sköna.

Lovad vare du, min Herre
för broder vind och för luften
och regnet och den klara himmelen,
ja för all väderlek,
genom vilken du uppehåller din skapelse.

Lovad vare du, min Herre
för syster Vatten.
Mäkta nyttig är hon, ödmjuk, kostbar och kysk.

Lovad vare du, min Herre
för broder Eld, genom vilken du upplyser natten åt oss.
Skön är han, lekfull, mäktig och stark.

Lovad vare du, min Herre,
för vår syster, moder Jord,
som föder oss och bär oss
och framalstrar allehanda frukter
och färgrika blomster och örter.

Huddinge pastoratet vill ta del av den glädje över skapelsen som Franciskus ger uttryck för. Skapelsens skönhet och meningsfullhet kan aldrig överskattas. Vi är den del av den.

Därför arbetar vi i pastoratet med miljöfrågor och social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet ger oss inblick i hur vårdslöst vi människor förhåller oss till skapelsen. Vi tar del av rapporter om växthuseffekten, om den ökade med värmen på jordklotet, om miljöförstöring och annan synd vi håller på med.
2014 formulerade pastoratets kyrkoråd en Vision kring vårt miljöarbete där vi bland annat skriver:

Svenska kyrkan i Huddinge skall arbeta målmedvetet för att minimera användningen av energi och naturresurser och för att miljöanpassa alla delar av sin verksamhet. Vi vill ta vårt ansvar som kyrka och sträva efter att inte förbruka mer än vår beskärda del.

Torbjörn Strand
Kyrkoherde