Foto: Daniel Peters

Den inre källan

Retreat på Sollidens kursgård 28-29 mars

På grund av coronaviruset måste vi ställa in retreaten, men hoppas på att komma igen senare. 

Under en helg får du möjlighet att stiga in tystnad och bön, fira andakter och mässa, samt hämta kraft och vila i Gud.  Alla deltagare bor i eget hotellrum och alla måltider ingår. Retreaten har maximalt 15 deltagare. Sista anmälningsdag är
20 februari. Kostnad 500 kr per deltagare. 

Vid frågor eller anmälan kontakta Erik Lindstrand

Erik Lindstrand

Erik Lindstrand

Axbergs församling

Församlingsherde