Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Den inre källan

Retreat på Sollidens kursgård 28-29 mars

 

Under en helg får du möjlighet att stiga in tystnad och bön, fira andakter och mässa, samt hämta kraft och vila i Gud.  Alla deltagare bor i eget hotellrum och alla måltider ingår. Retreaten har maximalt 15 deltagare. Sista anmälningsdag är
20 februari. Kostnad 500 kr per deltagare. 

Vid frågor eller anmälan kontakta Erik Lindstrand

Erik Lindstrand

Erik Lindstrand

Glanshammars församling

Präst