Bild på en kvinna som håller tidningen Mer än du tror framför ansiktet

Vad tycker du om Mer än du tror?

Några gånger om året skickar vi ut Mer än du tror till dig som bor i pastoratet. Tidningen och kalenderbladet berättar om vilka vi är och vad som händer församlingarna. Är de läsvärda tycker du? Svara på enkäten nedan så får vi veta vad du tycker.

Hovsta pastorat skickar ut 'Mer än tror' till alla församlingsbor några gånger om året. Ibland i form av en tidning och annars som ett kalenderblad. För att ta reda på vad man tycker om innehållet genomför vi just nu en läsarundersökning. Svaren registreras och redovisas utan koppling till namn eller andra personuppgifter. Kan du tänka dig att svara på några frågor (beräknad tidsåtgång 2-5 minuter)? Fyll i enkäten och tryck på "Skicka" när du är klar. Tack för för att du deltar!

3. Hur ofta deltar du i Axbergs eller Glanshammars församlings verksamhet?

4. Känner du till Mer än du tror?

FRÅGOR OM TIDNINGEN

5. Brukar du läsa tidningen när den kommer?

FRÅGOR OM KALENDERBLADET

9. Brukar du läsa kalenderbladet när det kommer?

ÖVRIGT