Kyrkoråd

ORDINARIE
Björn Ingemarsson, ordförande. 
Anna Oscarsson
Hans Axelsson
Jerk Alton
Jesper Nordström
Lars Johansson
Leif Gustafsson
Margareta Jansson
Marianne Kangro
May Britt Rylander
Tomas Rådehed

 

ERSÄTTARE
Karin Nilsson, Aktiv församling i Hovsta pastorat
Mats Grandin, Aktiv församling i Hovsta pastorat
Catharina Eriksson, POSK
Inga Gustafsson, POSK
Kjell Isaksson, ingen nomineringsgrupp

 

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.