Kyrkofullmäktige

Våra möten är offentliga vilket innebär att den som så önskar får närvara. Välkommen!

Ordförande Jimmy Nordengren. Kontakt: jimmy.nordengren@orebro.se
Vice ordförande Jesper Nordström. Kontakt: jesper.nordstrom@svenskakyrkan.se
 

Aktiv församling i Hovsta pastorat

Ledamöter
Anna Oskarsson
Arne Grankvist
Björn Ingmarsson
Christina Hermansson Placon
Daniel Forslund
Gunhild Wallin
Inga-Britt Troéng
Jimmy Nordengren
Kristina Troéng
Lars Johansson
Leif Gustafsson
Marianne Kangro

Ersättare
Anne-Sofie Olsson
Bo Johansson
Conny Karlsson
Emma Bergman
Jerk Alton
Mats Grandin

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ledamöter
Catharina Erikson
Elisabeth Bystedt
Hans Axelsson
Inga Gustavsson
Jesper Nordström
Lennart Wiklund
Marcus Björkegren
Marianne Karlsson
Rickard Axdorff
Robert Lundborg

Ersättare
Eva Hellberg
Madelen Straubhaar
Margareta Jansson
May Britt Rylander
Thorleif Jansson

Sverigedemokraterna

Ledamöter
Bjarne Bäckström
Leif Persson

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.