Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Våra möten är offentliga vilket innebär att den som så önskar får närvara. Välkommen!

Ordförande Lars Johansson. Kontakt: 070-522 27 56
Vice ordförande Helena Strömberg. Kontakt: 070-601 08 90
 
Ledamöter
Rickard Axdorff 
Hans Axelsson  
Ingeborg Elovsson
Daniel Forslund  
Arne Grankvist
Rolf Gustafsson
Inga Gustavsson
Björn Ingemarsson
Gun-Britt Jantzen
Eva Johansson
Lars Johansson
Marianne Kangro
Jimmy Nordengren
Jenny Nordström 
Anna Oskarsson
Christina Hermansson Placon
Linda Sjömark
Madelen Straubhaar
Gunhild Wallin
Anna Nederfeldt Viborg
Lennart Wiklund
May Britt Rylander

Ersättare
Jerk Alton
Kerstin Erestam
Leif Gustafsson
Thorleif Jansson
Maria Jansson
Ann-Mari Johansson
Bo Johansson
Conny Karlsson
Marianne Karlsson
Göran Lindström
Nathalie Wengelin
Anneli Molin
Agneta Halvarsson Lundqvist