Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationella gruppen Act

Start onsdag 29 januari 17.00 Lillåns församlingshem

Svenska kyrkans biståndsorganisation, Act startar en lokal grupp
i pastoratet som ska arbeta med internationella frågor, hållbarhet
och rättvisa. Gruppen blir en kreativ mötesplats för oss som vill skapa förändring, där allas bidrag är betydelsefulla. Alla åldrar är välkomna!

Internationella gruppen arbetar för hela världen!

Internationella gruppen ska med gemensamma krafter driva olika evenemang för att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Internationella gruppen omfattar också SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, och har en viktig uppgift i att sprida information om SKUT:s verksamhet.

Varmt välkommen med bidrag, stort eller litet, till denna viktiga verksamhet! Vi ses en onsdag i månaden i Lillån. Ledare är diakon Charlotte Bergman. 

 
Charlotte  Bergman

Charlotte Bergman

Axbergs församling

Diakon