orgelreglage i svart mot trä

Hovsta pastorat – Mer än du tror - Söker en organist

Tjänsten är 100 % med placering i Axbergs församling. Vi söker dig som tillsammans med ett kreativt arbetslag vill arbeta i en församling med stor öppenhet och låga trösklar och rikt musikliv.

Axbergs Församling ligger i en naturskön trakt vid Kilsbergens fot med Örebro som närmaste granne.  I församlingen bor många barnfamiljer som har valt att bosätta sig lite utanför staden med närhet till naturen. Axbergs församlingsverksamhets inriktning är öppenhet mot samhället med stort ideellt engagemang.

I församlingen finns ett rikt musikliv som vi gärna vill utveckla och utvidga. Vårt mål är att våra gudstjänster ska innehålla någon form av musikaliskt inslag utöver psalm- och liturgisk sång. Idag finns två flerstämmiga vuxenkörer, en barnkör för barn i åk 1-6 i Lillån och en vilande barnkör. Vi har ett mycket välbesökt Kyrkskoj med sångstund för de allra yngsta barnen i Hovsta kyrka, samt en musikskola för barn som börjar i åk 2. Vi anordnar också olika former av musikandakter och musikcaféer.

I församlingen finns fyra kyrkor där de äldsta har anor från 1100-talet. Gudstjänster firas regelbundet i alla kyrkor. I kyrkorna i Axberg och Ervalla finns tvåmanualiga pneumatiska Setterqvistorglar av romantisk karaktär. I Närkes kil har vi en tvåmanualig mekanisk orgel byggd av Olof Hammarberg 1960, och i Hovsta kyrka finns en lite mindre, dock tvåmanualig, mekanisk orgel byggd av samme Hammarberg 1975. Orglarna i Kil och Axberg är nyrenoverade, och under våren -23 kommer även orglarna i Hovsta och Ervalla att renoveras.

I tjänsten ingår att spela gudstjänster och kyrkliga handlingar, leda vuxenkör och barnkör, hålla i musikandakter samt att ha huvudansvaret för musikverksamheten. Som organist i pastoratet kommer du ha stort inflytande i utformningen av församlingens musikverksamhet. I pastoratet finns förutom organisttjänsten 3 kantorstjänster.

Vi söker dig med organistexamen som tillsammans med kantorer och övriga medarbetare vill leda och utveckla församlingens musikverksamhet.

Din ansökan skickas med post med meritförteckning och referenser senast 15 november. Skicka din ansökan till: Hovsta pastorat, Kyrkvägen 4a, 703 75 Örebro. Märk kuvertet med ”ansökan”.

 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av:

TF kyrkoherde Eva Karlsson 070-240 40 25

Kantor Linnea Nygren 072-201 12 64

Bitr. chef Marie Kilhed 073-423 98 87