Säkerhetskontroll av gravstenar

För kyrkogårdsarbetarna och anhöriga ses säkerheten över av gravstenar så de inte faller och någon kommer till skada.

En omfattande säkerhetsinventering av kyrkogårdens gravstenar har påbörjats. Den görs av kyrkogårdsförvaltningen för att säkerhetsställa att varken personal eller besökande skall behöva råka ut för någon olycka.

Säkerhetskontroll av gravstenar