Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Säkerhetskontroll av gravstenar

För kyrkogårdsarbetarna och anhöriga ses säkerheten över av gravstenar så de inte faller och någon kommer till skada.

En omfattande säkerhetsinventering av kyrkogårdens gravstenar har påbörjats. Den görs av kyrkogårdsförvaltningen för att säkerhetsställa att varken personal eller besökande skall behöva råka ut för någon olycka.

Säkerhetskontroll av gravstenar