Foto: Peter Lundberg

Hortlax kyrkogård

Hortlax kyrkogård är belägen cirka 100 meter nordväst om kyrkan. Den äldsta delen togs i bruk 1917, på den delen står också ett gammalt bårhus som togs i bruk samma år.

Kistgravplatser

1974 och 1991 utvidgades kyrkogården. Senast var sommaren 2009. I dagsläget finns planering för ännu en utvidgning.

Urnlund och minneslund

1991 gjordes det även i ordning en speciell plats för urngravar. Samma år fick församlingen sin första minneslund, där askorna gräves ned.

Askgravlund

Invigdes september 2017 i samband med kyrkans 100 årsfirande av Biskop Hans Stiglund. Askgravlunden är tänkt som ett komplement till de andra gravskicken, kistgravar, urngravar och minneslund. Askgravlunden har ett gravskick av kollektiv karaktär. Gravsättningen sker utan upplåtelse av gravrätt. En Askgravlund kan jämföras med en minneslund. Största skillnaden är att Askgravlunden inte är lika anonym som minneslunden, här får de anhöriga bland annat möjlighet att utforma och medverka vid gravsättningen. Det sätts upp en minnesplakett med den avlidnes namn. Kyrkogårdsförvaltningen garanterar plats för namnbrickan i 25 år efter gravsättningen. Närstående kan ges plats i samma askgravlund, dock ej bredvid varandra. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och plantering inom området. Smyckning med snittblommor och gravljus av engångskaraktär, som placeras på för detta ändamål avsedd plats är tillåten. Egna gravlyktor och marschaller inte tillåtna.

Gravskötselavtal

Församlingen erbjuder 3-åriga gravskötselavtal. Det går även att teckna längre avtal som löper på 10år. I avtalen ingår blommor, plantering, rensning och vattning.

För priser och andra uppgifter se markerad länk nedan, eller ring kyrkogårdsexpeditionen 0911-787 80.

 

Priser gravskötsel

Priser ljuständning Allhelgona