Gravskötselavtal

Läs mer om priser och hur du tecknar gravskötselavtal.

Gravskötselavtal
Församlingen erbjuder 3-åriga gravskötselavtal. Det går även att teckna längre avtal som löper på 10 år.

I avtalen ingår blommor, plantering, rensning och vattning.

För priser och andra uppgifter se markerad länk nedan, eller ring församlingsexpeditionen, 0911-787 80.

Kontakt

Församlingsexpeditionen, 0911-787 80

Priser gravskötsel

Priser ljuständning Allhelgona