Foto: IKON

Inför en begravning

En kyrklig begravning kan vara en värdig avslutning på en människas liv och en möjlighet till tröst och hopp inför döden

Det är svårt att förlora en anhörig. Hortlax Församling vill gärna få vara ett stöd för dig som fått sorg. För det första är viktigt att låta allt ta sin tid. Det är inte bråttom att fatta beslut om begravning. När någon nyss dött kan det vara svårt att tänka klart. Börja gärna med att tala med varandra om hur ni tänker er att begravningen ska gå till innan ni börjar med det praktiskt.

Begravningsgudstjänsterna äger rum i Hortlax kyrka eller Skogskapellet.

Träffa prästen

När man bokat tid för begravning så kommer den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten att höra av sig. Det är viktigt att få möjlighet att träffas och få tala om den man förlorat. Prästen försöker göra sig en bild av honom eller henne för att begravningsgudstjänsten ska bli så personlig som möjligt. Vid samtalet med prästen är det ofta bra om man är några anhöriga med. På så sätt blir det lättare att få ett bra samtal där så många bilder och berättelser som möjligt kommer med. När man talat om den person för vilken begravningsgudstjänsten ska hållas så blir det lättare att hitta texter, psalmer och musik som passar. Det är viktigt att ni berättar om önskemål och funderingar som ni har. Ju mer ni bidrar med egna idéer desto lättare blir det att göra en fin stund i kyrkan/kapellet. Berätta också för prästen om ni önskar att han/hon deltar vid en eventuell samling (minnesstund) efter begravningsgudstjänsten och vad ni i så fall vill att han/hon hjälper till med.

Musiken i begravningsgudstjänsten

Vid en begravningsgudstjänst är musiken ofta viktig. Det som ingår i den vanliga begravningsgudstjänsten är att organisten spelar ett stycke i början och ett i slutet av gudstjänsten. Om man har speciella önskemål är det bra att ange dem så tidigt som möjligt så att organisten hinner öva på dem. Om man vill ha en sångsolist eller någon som spelar instrument så är det något man normalt ordnar själv.

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten är det vanligt att man träffas och äter/dricker kaffe tillsammans. Det brukar ofta kallas för minnesstund. Minnesstunden kan äga rum i Malmgården eller Furulundsgården eller på någon annan plats som känns bra för er som anhöriga. Ta gärna med ett foto eller något annat som är personligt. Det är fint om minnesstunden kan få bli just en stund då man plockar fram minnen om den man förlorat. Det är vanligt att läsa gåvotelegram och sjunga något tillsammans. Det viktiga är att det är ni som anhöriga som i hög grad gör minnesstunden till en fin stund. För dödsboet som tillhört Hortlax församling är lokalerna gratis.

Samtalsgrupp om sorg

En tid efter begravningsdagen kommer du som förlorat en maka/make/sambo att få en inbjudan till att vara med i en samtalsgrupp om sorg. I den gruppen träffar man andra som också förlorat någon nära. Man träffas vid ett antal tillfällen för att berätta om det man upplevt och upplever. Ofta blir det ett bra sätt att få stöd i sorgen. Gruppen leds av en diakon och en präst.
Förutom personliga inbjudningar så annonserar vi i Piteå tidningen när en grupp startar.

Kontakt

Församlingsexpeditionen, 0911-787 80

Bårtäcke

Bårtäcke är en vacker vävnad som man kan lägga över kistan under begravningsgudstjänsten istället för att ha en kistdekoration av blommor. Bårtäcket får användas utan extra kostnad.