Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Samtal i vardagen

Församlingen ordnar regelbundet samtalsträffar. Formerna varierar men gemensamt är att du tillsammans med andra får chansen att prata om det som är viktigt i livet.

Att ge plats för reflektion kring de stora frågorna i livet hör till en av församlingens viktigaste uppgifter. Att samtala med andra och tillsammans fundera kring ämnen som tro, relationer, sorg och föräldraskap kan leda till nya vägval i livet.

Ibland ordnas samtalsträffarna på dagtid och ibland på kvällar eller helger, allt för att så många som möjligt ska få en möjlighet att vara med. Ofta serveras en enklare måltid i samband med samtalen. På så sätt hinner man bekanta sig med övriga deltagare och att prata vid matbordet är något som vi människor gjort i alla tider.

Kommande samtalsträffar hittar du i kalendern här nedanför.

Finns det något ämne som du skulle vilja se som tema för någon av våra träffar? Ring, skicka ett mejl eller kanske ett sms och berätta så är chansen stor att din önskan blir verklighet.