Play: Passionsandakt, torsdag 1 april 2021

Utifrån altartavlorna i Hörnefors församlingsgård, målade av Inga-Britta Nordahl, får du följa påskens drama. I den fjärde och sista passionsandakten under stilla veckan följer vi Jesus de sista timmarna fram till korset.

Inspelningen finns tillgänglig från klockan 18.00, torsdag 1 april. Om du kommit hit innan dess kan du behöva ladda om sidan för att videon ska synas.

Medverkar i andakten gör Inga-Britta Nordahl, Astrid Ahl, Maj Lis Aasa, Maria Pääjärvi, Matilda Vikström, Eva Persson och Samuel Aasa.

Maj Lis Aasa

Maj Lis Aasa

Hörnefors församling

Diakon

Mer Play

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Kommentera: