Play: Passionsandakt, onsdag 31 mars 2021

Utifrån altartavlorna i Hörnefors församlingsgård, målade av Inga-Britta Nordahl, får du följa påskens drama. I den tredje av fyra andakter under stilla veckan får du höra om hur Jesus förhörs och hur Petrus förnekar honom.

Inspelningen finns tillgänglig från klockan 18.00, onsdag 31 mars. Om du kommit hit innan dess kan du behöva ladda om sidan för att videon ska synas.

Medverkar i andakten gör Inga-Britta Nordahl, Astrid Ahl, Maj Lis Aasa, Samuel Aasa, Maria Pääjärvi, Matilda Vikström, Ejvår Falck och Marita Öberg.

Maj Lis Aasa

Maj Lis Aasa

Hörnefors församling

Diakon

Mer Play

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Kommentera: