Play: Påskdagsandakt från Rosornas kyrka

Kristus är uppstånden! Oavsett om vi har möjligt att samlas som vanligt eller inte är påskdagen här och vi får tillsammans glädja oss över att livet övervunnit döden. Följ med till Rosornas kyrka för en enkel påskdagsandakt tillsammans med Petter Lundström och Christina Isacson.

Inspelningen finns tillgänglig från klockan 10.00 på påskdagen. Om du kommit hit innan dess kan du behöva ladda om sidan för att videon ska synas.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Petter Lundström

Petter Lundström

Hörnefors församling

Präst

Mer Play

Kommentera: