Foto: Per-Olof Berggren

Kyrkogårdsmuren renoveras

Stenmurar kan kännas eviga men tidens tand gnager även på en bastant mur och nu renoveras den omkring 100 år gamla stenmuren vid Hörnefors kyrkogård.

Stenarna i muren utmed Kanalgatan vid kyrkogården i Hörnefors har med tiden förskjutits och det är hög tid för en renovering om inte muren ska riskera att rasa.

I första hand är det frostsprängning som fått stenarna att röra på sig men trädrötter som trycker på underifrån har också gjort sitt för att göra muren instabil.

– Muren består av två rader stenar med mellanrum emellan. I mellanrummet ska det egentligen bra finnas mindre sten som fyllnadsmaterial, men under de omkring 100 år som muren stått där har det samlats rester av löv och annat som binder fukt och ställer till problem när det fryser, berättar Per-Olof Berggren, vaktmästare på kyrkogården.

Började med provyta

Under hösten lades en mindre del av muren om under överinseende av Historiska hus, som har länsstyrelsens uppdrag att godkänna åtgärder som påverkar kyrkogården.

– Den här delen av kyrkogården, med mur och gruslagda gravar, bedöms ha ett stort kulturhistoriskt värde eftersom den är så typisk för det tidiga nittonhundratalet när den anlades. Provläggningen fick godkänt så nu fortsätter arbetet att restaurerar hela muren, säger Per-Olof Berggren.

Ungefär hälften av sträckan från Kungsvägen och inåt på Kanalgatan ska färdigställas under vintern 20/21 och resten av muren läggs om under kommande höst och vinter.

Miljoninvestering

Att lägga om en stenmur är en stor investering, hela arbetet är budgeterat till en miljon kronor och bekostas av begravningsavgiften som alla som bor i Sverige betalar via skattsedeln.

– Till en sådan här stor åtgärd får Hörnefors församling anslag från den gemensamma nationella kassan som förvaltas av staten, annars skulle reparationen inte gå att genomföra, säger Per-Olof Berggren.

Nästa gång du går förbi kyrkogården tipsar han om att du ska titta närmare på hur noggrant de ursprungliga stenhuggarna huggit stenarna och hur fint de passar ihop nu när det ligger precis som de gjorde från början. 

Varje sten läggs tillbaks på sin ursprungliga plats så det gäller att ha perfekt ordning på varje sten. Foto: Per-Olof Berggren
Kommentera: