Årets gravsyn genomförd

Varje år ska församlingen inventera tillståndet för gravarna på Hörnefors kyrkogård. Majsolen sken vackert när årets gravsyn genomfördes vilket underlättade arbetet med att identifiera gravar som inte fått den tillsyn som krävs.

Det är den som är registrerad som gravrättsägare till en grav som har ansvaret för att graven hålls prydlig och att stenen står stadigt och inte utgör en fara för besökare eller personal på kyrkogården. Varje år görs därför en enkel besiktning av kyrkogården för att uppmärksamma gravar som inte sköts som de ska.

De allra flesta gravarna hålls i gått skick men det finns alltid gravar som av olika anledningar inte fått rätt omvårdnad. Efter gravsynen kommer en del gravrättsägare därför att få ett brev med en uppmaning om att snygga upp på egen hand eller teckna ett skötselavtal med församlingenen som då klipper gräs och rensar bort ogräs.

Den som struntar i att åtgärda en vanvårdadad grav riskerar i förlängningen att förlora gravrätten och församlingen kan besluta om ett återtagande av graven. 

Under sommaren kommer också arbetet som inleddes under 2019 med testa så att kyrkogårdens gravstenar är rätt förankrade att fortsätta. Precis som med den övriga skötseln av graven är en lös eller lutande sten gravrättsägarens ansvar.