Kyrkan ställer om i corona-tider

Vissa verksamheter får tillfälligt ta paus men det innebär inte att vi slutar att vara kyrka. Tillsammans får vi som församling ta oss igenom den svåra tiden och nu gör vi vårt bästa för att ställa om till nya sätt att mötas och stötta de som behöver hjälp och uppmuntran. Uppdaterad information om allt som rör omställningarna hittar du här.

 Utgångspunkten är att gruppverksamheter, arrangemang och gudstjänster ska genomföras som planerat så länge det kan göras utifrån myndigheternas och Luleå stifts rekommendationer och riktlinjer.

Hörnefors församling följer noga utvecklingen och kommer vid behov att uppdatera informationen på den här sidan med fler åtgärder.

Personer över 70 år och de som ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att så långt som möjligt ska undvika folksamlingar. Samtidigt är social isolering ett hot mot den psykiska hälsan, ta därför hand om dina medmänniskor genom att regelbundet kontakta dem i din närhet som du vet sitter ensamma hemma. 

högst 50 deltagare vid sammankomster

200327 Regeringen har idag förbjudit sammankomster med fler än 50 deltagare. Detta innebär för församlingens del bland annat att gudstjänster och dop får ha maximalt 50 deltagare inklusive personal. Storleken på Rosornas kapell gör att församlingen beslutat begränsa deltagarantalet i begravningar till 30 personer utöver tjänstgörande personal, detta för att det ska vara möjligt att hålla ett lämpligt avstånd med avseende på smittorisken.

Mässor blir vanliga gudstjänster

200317 Tillsvidare kommer vi endast att fira nattvard i Hörnefors församling vid morgonmässan en torsdag varje månad (se kalendern). I övrigt håller vi gudstjänster. Dels är det ett försök att minska risken för smittspridning, men också ett sätt att försäkra oss om att kunna fira gudstjänst även om den behöver ledas av någon annan än en präst.

Öppen kyrka

200401 Rosornas kapell hålls öppet måndag - torsdag  mellan 09.00 och 15.00. Välkommen in för att sitta ner i stillhet en stund eller kanske tända ett ljus.

Gudstjänster

Församlingen fortsätter med gällande rekommendationer att fira söndagsgudstjänster. Så länge vädret tillåter firas gudstjänsterna utomhus vid Rosornas kyrka. Vid regn eller när det blir för kallt firas gudstjänsten inomhus i kyrkan. Vi håller avstånd till varandra och iaktar god handhygien. Har du symptom på förkylning ber vi dig att stanna hemma för att undvika smittspridning.

VUXENKÖRERNA HAR FORTSATT PAUS TILLS VIDARE

200815 Körerna Voices of Joy och Feelgood Singers fortsätter att ha paus under hösten 2020.

LOKALUTHYRNING

Tills vidare hyrs församlingsgården i Hörnefors endast ut till dopkalas och minnesstunder.

Dopkalas: Endast söndagar efter kl 13.00.

Minnesstund: Endast fredagar i direkt anslutning till begravningsgudstjänst kl 10.00.

De begränsade uthyrningstiderna gäller för att lokalerna ska hinna städas enligt gällande föreskrifter och rekommendationer innan de ska användas av nästa förhyrare eller församlingensverksamheten.

Kontaktperson

Janet Eriksson

Janet Eriksson

Hörnefors församling

Kyrkoherde