Kyrkan ställer om i corona-tider

är kan du läsa mer om de beslut församlingen fattat för att minimera risken för smittspridning i samband med gudstjänster och andra delar av kyrkans verksamhet.

Grunden för församlingens agerande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Luleå Stift. Nordmalings församling följer noga utvecklingen och uppdatera löpande informationen på den här sidan med fler åtgärder vid behov.

Social isolering ett hot mot den psykiska hälsan, ta därför hand om dina medmänniskor genom att regelbundet kontakta dem i din närhet som du vet sitter ensamma hemma. 

Aktuella åtgärder

Högst 20 deltagare vid begravningar

201123 Uppdaterade restriktioner tillåter maximalt 20 deltagare i begravningar.

Öppen kyrka och öppet kapell

201118 Rosornas kapell håller öppet för enskild andakt på vardagar 09.00–15.00 med undantag för när det är begravning. Rosornas kyrka är öppen för bön, ljuständning och samtal på söndagar 10.00–12.00. Fler än 8 personer får inte vistas i lokalerna samtidigt vid dessa tillfällen.

Paus för gudstjänstfirande och verksamhet

201118 Utifrån de senaste restriktionerna om maximalt 8 deltagare i sammankomster och rekommendationer från Luleå stift har församlingen beslutat att tillsvidare pausa offentliga gudstänster och all gruppverksamhet för såväl barn som vuxna.

Begränsat antal deltagare vid dop och vigslar

201118 Församlingen fortsätter att genomföra dop och vigslar men begränsar antalet deltagare inklusive tjänstgörande personal till 8 personer.

ingen uthyrning eller utlåning av lokaler

201118 Det går tillsvidare inte att hyra eller låna församlingsgården för bröllop, minnesstunder, dopkalas eller andra arrangemang.

Kontaktperson

Janet Eriksson

Janet Eriksson

Hörnefors församling

Kyrkoherde

Åtgärder tidigare under pandemin

Gudstjänstfirande med extra stor försiktighet

201117 Hörnefors församling fortsätter tillsvidare att fira gudstjänst varje söndag. Under hela pandemin har detta i Hörnefors gjorts med stort fokus på att förhindra smittspridning och nu skärper församlingen ytterligare rutinerna för att säkerställa att besökare håller avstånd vid in- och utgångar samt sitter med minst rekommenderat avstånd till varandra.

Minskat antal deltagare i begravningar

201112 Antalet delagare i begravningar som hålls i Rosornas kapell begränsas till 20 personer för att det ska vara möjligt att hålla rekommenderat avstånd.

Minnesstunder och dopkalas

201112 Församlingen upplåter tillsvidare inte lokaler för minnesstunder och dopkalas.

högst 50 deltagare vid sammankomster

200327 Regeringen har idag förbjudit sammankomster med fler än 50 deltagare. Detta innebär för församlingens del bland annat att gudstjänster och dop får ha maximalt 50 deltagare inklusive personal. Storleken på Rosornas kapell gör att församlingen beslutat begränsa deltagarantalet i begravningar till 30 personer utöver tjänstgörande personal, detta för att det ska vara möjligt att hålla ett lämpligt avstånd med avseende på smittorisken.

Mässor blir vanliga gudstjänster

200317 Tillsvidare kommer vi endast att fira nattvard i Hörnefors församling vid morgonmässan en torsdag varje månad (se kalendern). I övrigt håller vi gudstjänster. Dels är det ett försök att minska risken för smittspridning, men också ett sätt att försäkra oss om att kunna fira gudstjänst även om den behöver ledas av någon annan än en präst.

Öppen kyrka

200401 Rosornas kapell hålls öppet måndag - torsdag  mellan 09.00 och 15.00. Välkommen in för att sitta ner i stillhet en stund eller kanske tända ett ljus.

Gudstjänster

Församlingen fortsätter med gällande rekommendationer att fira söndagsgudstjänster. Så länge vädret tillåter firas gudstjänsterna utomhus vid Rosornas kyrka. Vid regn eller när det blir för kallt firas gudstjänsten inomhus i kyrkan. Vi håller avstånd till varandra och iaktar god handhygien. Har du symptom på förkylning ber vi dig att stanna hemma för att undvika smittspridning.

VUXENKÖRERNA HAR FORTSATT PAUS TILLS VIDARE

200815 Körerna Voices of Joy och Feelgood Singers fortsätter att ha paus under hösten 2020.

LOKALUTHYRNING

Tills vidare hyrs församlingsgården i Hörnefors endast ut till dopkalas och minnesstunder.

Dopkalas: Endast söndagar efter kl 13.00.

Minnesstund: Endast fredagar i direkt anslutning till begravningsgudstjänst kl 10.00.

De begränsade uthyrningstiderna gäller för att lokalerna ska hinna städas enligt gällande föreskrifter och rekommendationer innan de ska användas av nästa förhyrare eller församlingensverksamheten.