Vigsel i tider av corona

En vigsel är ett minne för livet och en festhögtid kring de löften som ges vid ingåendet av ett äktenskap. I tider av Corona måste vi försöka skapa fest och högtid som samtidigt bärs av omsorg om utsatta och ansvar för att inte riskera att vi överbelastar vården.

 

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Församlingens kyrkor skilje sig åt i storlek och utformning. För att kunna följa folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi därför infört olika gränser för max antal närvarande i församlingens kyrkor.

Max 50 närvarande gäller för Höörs och Tjörnarps kyrkor.

Max 40 närvarande gäller för N Rörums kyrka

Max 25 närvarande gäller för Munkarps och Hallaröds kyrkor

(Max 50 gäller inklusive kyrkans personal. Övriga gäller exklusive kyrkans personal)

Vi ber dig som är förkyld eller uppvisar andra symptom att stanna hemma. Såväl personal som deltagare uppmanas till att noga tvätta händerna innan de går in i kyrkan. Vi avstår från handhälsning och håller rekommenderat socialt avstånd till dem som vi inte bor tillsammans med.

Vigseln behöver inte skjutas upp

Rekommendationerna betyder inte att ni måste ställa in eller skjuta fram vigseln. Istället kan ni hålla det enkelt och med ett fåtal deltagare. Det är till exempel möjligt att genomföra vigseln med bara prästen, brudparet och två vittnen. Ni kan också välja att ha vigseln någon annanstans än i kyrkan, gärna utomhus.

Bjud in gäster till en filmad vigsel

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Festen kan hållas längre fram

Om ni har planerat för en större fest efter vigselgudstjänsten så kan ni överväga att hålla den längre fram, i stället för att ställa in den.

Församlingen hjälper er att hitta alternativ

Vi rekommenderar er att hålla vigseln inom den närmsta familjen. Vi hjälper er gärna med att ordna en välsignelseakt över ingånget äktenskap vid senare tillfälle. Denna kan göras mycket vacker och högtidlig och då kan alla som vill vara med komma. Ring oss gärna om ni har frågor eller vill ha råd i er planering.