Vårt bidrag till energibesparing

På grund av rådande energikris kommer fr. o. m. 1 december gudstjänster, dop och vigslar under vintermånaderna endast att hållas i Höörs kyrka och i församlingshemmen i byarna. Övriga kyrkor kommer att värmas upp till ca 13 grader och endast användas en gång per kyrka vid juletid.

Begravningar kan ske i Höörs kyrka och Klockarbackens kapell samt vid önskemål i övriga kyrkor men då vid den nedsatta temperaturen ca 13 grader.

Vi hoppas och tror att alla har förståelse för detta under rådande omständigheter i besparings-och solidaritetsyfte.

I Hallaröds kyrka, där tekniska förutsättningar finns, kan temperaturen komma att sänkas ytterligare.