Mottagning av ny kyrkoherde

11 december kl. 11.00 i Höörs kyrka

Malin Pihlgren kommer att installeras som kyrkoherde i samband med högmässan i Höörs kyrka kl. 11.00. Efter gudstjänsten inbjuds till måltid med efterföljande kaffe och kaka i Höörs församlingshem.

Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande i lunchen senast söndagen 4 december, till församlingsexpeditionen, tel. 0413-22095 eller via e-post: hoor.forsamling@svenskakyrkan.se