Meny

Ideellt arbete är ett viktigt sätt att bidra.

Vill du ge av din tid och göra en insats för en medmänniska? Har du en speciell kompetens du vill bidra med? Göra besök hos någon ensam?

Du med dina kunskaper, dina erfarenheter och din lust att engagera dig behövs!  

Verkar volontärarbete rätt för dig väljer du själv hur stort engagemang du vill bidra med. Vi försöker tillsammans hitta ett uppdrag som passar för dig. Du kanske själv har idéer och har sett behov där du kan vara en tillgång. Berätta om det under mötet.

Kontakta Diakon Christina Lenander, christina.lenander@svenskakyrkan.se eller på tel. 0413- 249 14 , för att boka in ett inledande samtal för att få veta mer om dig och varför du vill bli volontär. 

Välkommen att höra av dig - du behövs!