Meny

Höörs kyrka

Höörs kyrka är uppförd av Mårten Stenmästare under senare hälften av 1100-talet. Liksom Domkyrkan i Lund är den byggd med sten från Höörs stenskog. 

Absiden, koret och långhuset härrör från medeltidskyrkan. Långhuset förlängdes på 1600-talet. Norra sidoarmen tillkom 1769. Det nuvarande tornet är från 1821. Dess spira restes 1890. Samma år byggdes den södra korsarmen och kyrkan försågs med trappgavlar. En gång har kyrkan varit rikt prydd med kalkmålningar, vilket framkom vid restaureringen i slutet av 1800-talet. 

Dopfunten är kyrkans ursprungliga. På dess kant står i runskrift "Martin mik giarde". Detta antas vara Mårten Stenmästare som själv signerat sitt verk.

Altaret (1609) liksom predikstolen (1601) är ett verk av den skånska renässanskonstens främste representant, mästaren Jakob Kremberg. Trots reformationen är altaret snidat kring en medeltida madonnabild. Predikstolen är mycket rikt utformad med fem låga relief framställningar på sidorna. 

Kyrkan har i sin ägo en kopia av Thorvaldsens Kristusbild, en gåva från 1880. 

Den äldsta kyrkklockan är gjuten i Stralsund på 1400-talet. Den näst äldsta göts ursprungligen 1632 men har omgjutits några gånger, senast 1914. Den nyaste är från 1957. 

Kyrkan har fyra målade fönster från 1937  och 1955 två mot norr utförda av Gunnar Theander och två mot öster utförda av Martin Sjöblom 1968 och 1969. 

Adress: Skolgatan 8, 243 30 Höör
Vägbeskrivning: Kyrkan ligger centralt placerad i Höör.

Kyrkan är öppen vardagar under dagtid när personal finns på plats i Församlingshemmet samt vid gudstjänster. För mer information om möjlighet att besöka kyrkan, ring församlingsexpeditionen 0413-220 95.