Höörs församlingshem stängt för renovering.

Under tiden kommer församlingens administration att flyttas till Bangårdsgatan 6. Verksamheter kommer att flyttas till andra lokaler.

Höörs församlingshem – stängt för renovering

Så är det äntligen dags. Efter flera år av planering och projektering så ska renoveringen av Höörs församlingshem komma igång. Vi räknar med att renoveringen ska vara klar våren 2022. Fram till dess är församlingshemmet helt stängt. Huset är byggt under senare delen av 70-talet och under ett antal år har vi lappat och lagat. Nu måste en större insats göras. Värme och ventilationssystem samt fönster byts ut. Golv och väggar ses över. Toaletterna görs vid efter den standard som gäller idag.

Under tiden för renoveringen kommer församlingens administration att flyttas till Bangårdsgatan 6. Verksamheter kommer att flyttas till andra lokaler, som Höörs kyrka och Norra Rörums prästgård. När församlingshemmet återöppnas så är det vår förhoppning att det åter ska vara den välbesökta mötesplats som det var innan pandemin drog in och gjorde det svårt att träffas.

Även om församlingshemmet är stängt så pausar vi inte församlingens verksamheter. Allt eftersom pandemirestriktionerna lättar kommer verksamheter att startas upp i andra lokaler.

Under tiden för renoveringen nås vi lättast via telefon: 0413-220 95. Kvälls och helgtid svarar präst- eller diakon på tel 0413-294 40 när möjlighet finns.